Į pradžią
paieška skaitmeniniame
archyve

Apie archyvą

      

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos skyrius – Juozo Miltinio palikimo studijų centras – įkurtas 1996 metais autentiškame režisieriaus bute.

Centre – visas J. Miltinio palikimas: 3467 vnt. asmeninė biblioteka, 19. 046 vnt. rankraščių, 35 vnt. dailės kūrinių kolekcija, 109 kompaktinės plokštelės su repeticijų įrašais, videoteka, nuotraukos, asmeniniai daiktai bei saugomas teatro metraštininko Kazimiero Vitkaus Panevėžio dramos teatro archyvas: 31. 000 pastatytų teatre spektaklių, kino filmų, gastrolių, aktorių veiklos ir asmeninio gyvenimo fotonuotraukų ir negatyvų, 2584 vnt. skaidrių, 45 vnt. pjesių, knygos su publikacijų tekstais apie teatrą nuo 1940 iki 1995 m., aktorių užimtumo dienoraščiai, asmeniniai daiktai. Tai unikali dokumentinė ir istorinė medžiaga. Šiuose dokumentuose esančia rašytine ir vaizdine informacija darbui ir mokslui naudojasi teatrologai, vaidybą bei scenografiją studijuojantis jaunimas, teatro istorikai, aktoriai, parodų bei leidinių rengėjai.

2006 m. Juozo Miltinio fondas įtrauktas į Nacionalinį Lietuvos registrą „Pasaulio atmintis“ ir pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija. Fonde – visą gyvenimą J. Miltinio kaupti kūrybos ir veiklos dokumentai, susiję su Panevėžio, Lietuvos ir Europos kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo įvykiais ir kultūros veikėjais. Kadangi ši unikali informacija užfiksuota laikui ir aplinkos poveikiui labai jautrioje medžiagoje – popieriuje ir fotolaikmenose – kyla pavojus jos turinio, o kartu ir fiziniam saugumui. Leidimas ir toliau tuos dokumentus skaityti, vartyti, naudoti leidybos tikslams reikštų jų pasmerkimą visiškam sunykimui.

Siekdama išsaugoti šį kultūrinį paveldą ir 2006 m. gavusi iš šalies Vyriausybės 77 tūkst. paramą, biblioteka pradėjo įgyvendinti projektą „Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondų skaitmeninė duomenų bazė“. Tais pačiais metais suskaitmeninta 24.104 vnt. puslapių originalių fotonuotraukų, rankraščių, kitų vertingų dokumentų, turinčių išliekamąją ir kultūrinę vertę. Suskaitmeninti Juozo Miltinio fondo ir Kazimiero Vitkaus archyvo apie Panevėžio dramos teatrą vaizdai aprašomi, perkeliami ir pateikiami svetainėje www.miltinis.lt. Šios duomenų bazės sukūrimas užtikrins lengvesnę prieigą prie virtualios informacijos visiems besidomintiems, kas ypač aktualu mokslininkams, studentams, taip pat fizinę negalią turintiems žmonėms, kurie galės mokytis, gauti duomenų, atlikti užduotis neišeidami iš namų ar neišvykdami iš miesto, kuriame studijuoja, dirba. Juozo Miltinio palikimo studijų centras projekto vykdymo laikotarpiu suskaitmenino Juozo Miltinio fondo – 8422 vnt., K. Vitkaus fondo 15.682 vnt. rankraščių, spektaklių fotonuotraukų, teatro dienoraščių ir kitų dokumentų vaizdų.

Sukurta virtuali prieiga ne tik suteiks galimybę kiekvienam norinčiam papildyti žinių bagažą ir patenkinti žingeidumą, bet ir prisidės prie miesto įvaizdžio gerinimo, nes ji orientuota į paveldo sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

 

© Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešoji biblioteka Sprendimas: Idamas